Niste prijavljeni
ROK ZA PODNOŠENJE JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA POTPORE PRODULJEN DO 29. SVIBNJA 2017. GODINE 15.5.2017.
Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjerama ruralnog razvoja za 2017. godinu bit će produljen rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potpore. Krajnji rok za predaju Jedinstvenog zahtjeva je 29. svibnja 2017. godine. Istovremeno se produljuje i rok za izmjene i dopune zahtjeva do 15. lipnja 2017. godine, a rok za zakašnjele zahtjeve do 23. lipnja 2017. Za ostale informacije pogledajte: više...
 
Natječaj za poticanje certifikacije proizvoda 10.5.2017.
Od 22. svibnja 2017. otvorene su prijave na natječaj za poticanje certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom. Prijaviteljima će se odobriti čak do 85 % sufinanciranja opravdanih troškova definiranima u natječajnoj dokumentaciji. Tko se može prijaviti i koje su kategorije opravdanih troškova? Provjerite na: http://www.europski-fondovi.eu/content/certifikacijom-proizvoda-do-tr-i-ta
 
NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE 3.3.2017.
Objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (NN br. 19/17). Pravilnik, kao i dokument o najvažnijim promjenama u odnosu na 2016. godinu, možete preuzeti na web stranicama: više...
 
KOLEKTIVNI GODISNJI ODMOR 24.11.2016.
Obaviještavamo korisnike naših usluga i druge zainteresirane da će djelatnici zadruge AgriBioCert biti na kolektivnom godišnjem odmoru od 16.12.2016.-16.01.2017. godine. Budući da u prosincu imamo zakazani inspekcijski i akreditacijski nadzor molimo sve klijente da sve poslove sa zadrugom dovrše do petka 02.12.2016. godine. Ujedno koristimo prigodu da svima poželimo Sretan Božić i Sretnu i uspješnu Novu godinu.
 
NOVI PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI 2.3.2016.
Objavljen je novi Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16) kojim se osigurava provedba važećih uredbi Europske unije o ekološkoj poljoprivredi. više...
 
NOVI ZAKON O POLJOPRIVREDI 11.3.2015.
Novi Zakon o poljoprivredi objavljen je u NN br. 30/15. Donošenjem ovog zakona prestao je važiti Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN br. 80/13. i 14/14.).
 
AgriBioCert na listi kontrolnih tijela EU 24.7.2013.
AgriBioCert je od 05.07.2013. godine na listi kontrolnih tijela Europske unije zaduženih za obavljanje stručne kontrole ekološke proizvodnje sukladno odredbama članka 35(b) Uredbe br. 834/2007.
 
Dobrodošli 1.2.2011.
Dobrodošli na nove web stranice AgriBioCerta. više...